मराठी पाऊल पडते पुढे | Marathi Means a Forward step | les Marathi Marcher vers le Futur… MMF!

भावपूर्ण श्रद्धांजली: भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी

 

नमस्कार,

आज भारतीय शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील दु:खाचा दिवस. भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी आपल्यात नाहीत. गाण हेच आपले जीवन त्यांनी  आयुष्यभर मानले. किराना घरचाच वारसा न चालवता इतर संगीत घरांना जोडणारा  हा एक ईश्वरी दुवा आपल्यातून हरपला आहे. त्यांची सर्वच गाणी आपल्या परिचयाची आहेत, त्यातलीच त्यांच्या आवाजातील गाणी पाठवत आहे. पंडितजी आपल्यात नसले तरी त्यांची ही गाणी (संतवाणी) सदैव आपणास त्यांची आठवण करतच राहतील. पंडितजींना भावपूर्ण श्रद्धांजली.

प्रसाद

    Comments are closed

    · Copyright ©2007 - 2023 Maharashtra Mandal France All Rights Reserved ·

    Website by Creativity Please