११ वा वर्धापनदीन सोहळा

११ वा वर्धापनदीन सोहळा

११ वा वर्धापनदीन सोहळा आपल्याकडे ११ या संख्येला खूप महत्व आहे. अगदी जप करण्यापासून ते उपास, देणगी अथवा दक्षिणा किंवा अगदी आहेर करतानासुद्धा या ११ संख्येच्या पटीत आपण करतो. यामागचा नक्की उद्देश काय असावा याचा मागोवा घ्यायचा प्रयत्न केला तेंव्हा बऱ्याच गोष्टी नजरेसमोर...

MMF turns 3, party time indeed :)

Dear Mitrano, Namaskar, THIRD ANNIVERSARY OF MMF Keeping up with the cultural tradition, the  Third Anniversary of MMF was celebrated on 2nd May 2010 in grand fashion  with an exemplary Parisian Bharatnatyam dancer Shalika, a professional dancer who also conducts...